تست گاردنر

۱.از شنیدن لذت می‌برم
۲.می‌توانم راهم را در مشکلات باز کنم.
۳.می‌توانم افراد را به انجام دادن کارهای مختلف متقاعد کنم.
۴.صحبت کردن من را به دردسر می‌اندازد.
۵.حل کردن مسائل ریاضی برایم خیلی راحت است.
۶.اشتباهات را به راحتی تشخیص می‌دهم.
۷.در بحث و گفتگو برنده‌ام.
۸.برنامه‌ریزی برای آینده را دوست دارم.
۹.قدرت تصویر‌پردازی خوبی دارم.
۱۰.در نقشه‌خوانی مهارت دارم.
۱۱.نقاشی و خط خطی کردن را دوست دارم.
۱۲.خیال‌پردازی من را به دردسر می‌اندازد.
۱۳.از ورزش یا فعالیت بدنی لذت می‌برم.
۱۴.کار کردن با دست را دوست دارم.
۱۵.جنب و جوش مرا به دردسر می‌اندازد.
۱۶.برای شناخت هرچیز باید آن را لمس کنم.
۱۷.دوست دارم آواز بخوانم یا سازی بزنم.
۱۸.اغلب موسیقی گوش می‌دهم.
۱۹.ترانه‌ها را خیلی خوب می‌شناسم.
۲۰.هنگام بازی یا کار زیر لب ترانه می‌خوانم.
۲۱.احساساتم را خوب می‌شناسم.
۲۲.کارگروهی را دوست دارم.
۲۳.وقتی مشکل دارم، طلب کمک می‌کنم.
۲۴.خیلی راحت دوست پیدا می‌کنم.
۲۵.دوست دارم تنها کار کنم.
۲۶.از تنهایی‌ام لذت می‌برم.
۲۷.توانمندی‌هایم را خوب می‌شناسم.
۲۸.وقتی مشکلی دارم سعی می‌کنم راه‌حلی برایش پیدا کنم.
۲۹.دوست دارم وقتم را خارج از خانه بگذرانم.
۳۰.نام بسیاری از حیوانات و گیاهان را می‌دانم.
۳۱.از تماشای برنامه‌های مستند طبیعی لذت می‌برم.
۳۲.از نگهداری حیوانات/ حیوان خانگی لذت می‌برم.