قصه صوتی درخت بید | هویورادیو

قصه صوتی کودکانه “درخت بیدی که نمی‌خواست گریه کنه”

به بیستمین قصه کودکانه هویورادیو با موضوع غم خوش اومدید.. <<می‌دونین گریه‌کردن کار خجالت‌آوری نیست اما به شرطی که دلیل قانع‌کن...

ادامه مطلب

قصه صوتی روباه و خروس

قصه صوتی کودکانه “روباه و خروس”

به هشتمین قصه کودکانه هویورادیو با موضوع داستان‌های کهن خوش اومدید.. <<این قصه درمورد خروس خوش صدا و روباه حقه بازه که سعی کرد...

ادامه مطلب