نمایشگاه ترویجی جشنواره ملی اسباب بازی

نمایشگاه ترویجی جشنواره ملی اسباب بازی

معرفی نمایشگاه ترویجی بازی و اسباب‌بازی جشنواره‌ی ملی اسباب‌بازی با رویکرد معرفی شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و خصوصی و نهادهای مردمی‌ای که خ...

ادامه مطلب

نمایشگاه تخصصی جشنواره ملی اسباب بازی

نمایشگاه تخصصی جشنواره ملی اسباب بازی

معرفی نمایشگاه تخصصی دستاوردهای اسباب بازی ایرانی به عنوان اصلی‌ترین و پرمخاطب‌ترین بخش جشنواره‌ی ملی اسباب‌بازی محسوب می‌شود. در این ...

ادامه مطلب