آزمایش ظرفیت گرمایی آب

آزمایش شماره ۳۳: ظرفیت گرمایی آب ۲

به سی‌ و سومین ویدئو آموزشی هویولب با موضوع ظرفیت گرمایی آب خوش آمدید.. با ریختن مقداری آب در لیوان، آب گرمای ناشی از شعله را جذب کر...

ادامه مطلب

آزمایش کیسه‌ی ضد آب

آزمایش شماره ۳۲: کیسه‌ی ضد آب

به سی‌ و دومین ویدئو آموزشی هویولب با موضوع کیسه ضد آب خوش آمدید.. جنس این نوع کیسه پلاستیکی از پلمیر است. پلیمرها زنجیره‌ای طولانی ...

ادامه مطلب

آزمایش قدرت فشار هوا

آزمایش شماره ۲۴: قدرت فشار هوا

به بیست و چهارمین ویدئو آموزشی هویولب با موضوع قدرت فشار هوا خوش آمدید.. وقتی قوطی سر و ته شد و در آب قرار گرفت، همه‌ی بخار موجود در...

ادامه مطلب

آزمایش بادکنک سرکه‌ای

آزمایش شماره ۲۲: بادکنک سرکه‌ای

به بیست و دومین ویدئو آموزشی هویولب با موضوع بادکنک سرکه‌ای خوش آمدید.. جوش شیرین(بی کربنات سدیم) باز است درحالی که سرکه اسید است. و...

ادامه مطلب

آزمایش الکتریسیته ساکن

آزمایش شماره ۱۶: الکتریسیته ساکن ۲

به شانزدهمین ویدئو آموزشی هویولب با موضوع الکتریسیته ساکن خوش آمدید.. با مالش دادن بادکنک به سر، بادکنک بار منفی پیدا کرده و با نزدی...

ادامه مطلب

آزمایش لامپ گدازه‌ای

آزمایش شماره ۱۵: لامپ گدازه‌ای

به پانزدهمین ویدئو آموزشی هویولب با موضوع لامپ گذاره‌ای خوش آمدید.. لامپ گدازه ای آب با روغن مخلوط نمی شود و رنگ خوراکی فقط در آب حل...

ادامه مطلب

آزمایش روشن کردن شمع با دود

آزمایش شماره ۱۲: روشن کردن شمع با دود

به دوازدهمین ویدئو آموزشی هویولب با موضوع روشن کردن شمع با دود خوش آمدید.. به دلیل حرارت شعله پارافین تبخیر می شود. این بخارات بعد ا...

ادامه مطلب