۵ روش یاددهی مهارت مدیریت خشم به کودکان

اگر فرزند شما نمی‌داند چگونه با احساسات خود مقابله کند، خستگی و خشم او می‌تواند به سرعت به لجبازی، بی‌حرمتی، پرخاشگری، قشقرق تبدیل شود.
وقتی پرخاشگری‌های کودکان مانند دعوا و اذیت دیگران، بی‌اهمیت جلوه داده شود، در بزرگسالی مشکلاتی مانند مشکلات تحصیلی، عدم پذیرفته شدن توسط جامعه و عدم سلامت روانی روبه‌رو می شود. ‌اگر فرزند شما نمی‌تواند خشم خود را کنترل کند، این چند استراتژی می‌توانند مهارت‌های مدیریت خشم را به او یاد دهند:

۱. تمایز بین احساس و رفتار

عصبانیت حسی طبیعی و سالم است، اما تفاوت بسیاری بین عصبانیت و پرخاشگری وجود دارد. به کودک خود آموزش دهید که احساساتش را علامت‌گذاری کند، اینگونه می‌تواند عصبانی بودن، احساس سرخوردگی و ناامیدیش را بیان کند. هنگام عصبانیت به او بگویید “عیبی نداره که الان عصبانی هستی ولی به هیچ‌وجه نباید عصبانیتت رو با اذیت کردن و ناراحت کردن بقیه تخلیه کنی” بدین ترتیب او کم‌کم یاد می‌گیرد تا خشمش را کنترل کند. گاهی رفتار تهاجمی نشانه‌ی ناراحتی، غم، اندوه و خجالت است. با او درباره احساساتش صحبت کنید، کودک شما یاد خواهد گرفت که احساساتش را بهتر تشخیص دهد.

۲. مدل مناسب مهارت مدیریت خشم

بهترین راه برای آموزش به کودک که چطور با خشم برخورد کند، نشان دادن این است که شما در زمان عصبانیت‌تان چطور رفتار می‌کنید. اگر فرزند شما نحوه عصبانیت‌تان را ببیند او هم در آینده به همین شکل عمل خواهد کرد (چه مثبت و چه منفی). اگرچه مهم است که فرزندتان را از بسیاری از مشکلات بالقوه محافظت کنید، اما بهتر است تا به او نشان دهید که چگونه احساس خشم‌تان را کنترل می‌کنید. صحبت کردن درباره احساسات خودتان موجب می‌شود که او هم درباره احساساتش صحبت کند. وقتی که حال خوبی ندارید در مقابل چشمان کودکان مسئولیت رفتار خود را برعهده بگیرید. معذرت خواهی کنید و بگویید به جای آن، باید چگونه رفتار می‌کردید.

۳. قوانین ضدخشم وضع کنید.

اکثر خانواده‌ها قوانین غیررسمی درباره‌ی اینکه در هنگام عصبانیت چه رفتاری قابل‌قبول و چه رفتاری غیر‌قابل‌قبول است، دارند. بعضی از خانواده‌ها اهمیتی نمی‌دهند که فرزندشان هنگام عصبانیت در اتاقش را بکوبد یا صدایش را بالا ببرد؛ درحالی که برخی دیگر تحمل کمتری بابت چنین رفتارهایی دارند. قوانین خانه‌تان را بنویسید و انتظارات‌تان را در آن مشخص کنید.

۴. مقابله صحیح با خشم

کودکان باید بدانند که راه‌های مناسب مقابله با خشم‌شان چیست. به جای اینکه به او بگویید:”داداشت رو نزن” به او توضیح دهید که هنگامیکه عصبانی‌ست باید چه کاری انجام دهد. بگویید:”دفعه بعد، مشکلت با داداشت رو با حرف زدن حل کن” یا، “وقتی عصبانی هستی، از داداشت دور شو”. همچنین می‌توانید از او بپرسید “به جای زدن چه کاری می‌تونی انجام دهی؟” تا برای فرزندتان روشن کنید که چه استراتژی‌های دیگری را می‌تواند پیش بگیرد. می‌توانید یک پکیج برای او تهیه کنید تا در هنگام عصبانیت به سراغ آن بروند. آن بسته را با آیتم‌هایی که می‌تواند او را آرام کند مانند: دفتر رنگ آمیزی، مداد رنگی، لوسیون های خوشبو، شکلات یا … پر کنید. پرت حواس او می‌تواند ذهن و بدنش را آرام کند.به او زمان دهید تا آرام شود و یاد دهید که می‌تواند قبل از اینکه خشمش را بروز دهد چند لحظه‌ای را فکر کند. و اینکه از او بخواهید تا هنگامیکه عصبانی شد خود را از موقعیت عصبانیت دور کند تا آرام بگیرد. مهارت‌های حل‌تعارض را به او یاد دهید تا بداند که می‌تواند مشکلاتش را بدون متوسل شدن به عصبانیت حل کند. با او در مورد راه‌حل‌های، حل اختلاف به صورت صلح آمیز صحبت کنید.

۵. در مواقع نیاز به کارهایش عکس العمل نشان دهید.

هنگامی که او از روش‌های شما در مورد کنترل خشمش پیروی کرد به او جایزه دهید و در صورتیکه آن‌ها را نقض کرد با او برخورد کنید. تشویق کودک با پاداش می‌تواند باعث شود که او در هنگام عصبانیتش بیشتر مهارت‌های مدیریت خشم خود را بکار گیرد. اگر فرزند شما ناگهانی خشمگین شد سریع به او عکس العمل نشان دهید. اینکه کودکان نتوانند عصبانیت‌شان را در لحظه کنترل کنند امری عادی‌ست. اما با کمک و راهنمایی شما می‌تواند کنترل خشم را در خود تقویت کند.

اگر می‌بینید که فرزندتان در کنترل خشم خود مشکل دارد یا در حال پسرفت است، از متخصصان کمک بگیرید. متخصصان می‌توانند هر مشکل روانی را حل کنند و درمورد مدیریت رفتار مشاوره دهند.

۵ روش یاددهی مهارت مدیریت خشم به کودکان

اگر فرزند شما نمی‌داند چگونه با احساسات خود مقابله کند، خستگی و خشم او می‌تواند به سرعت به لجبازی، بی‌حرمتی، پرخاشگری، قشقرق تبدیل شود.
وقتی پرخاشگری‌های کودکان مانند دعوا و اذیت دیگران، بی‌اهمیت جلوه داده شود، در بزرگسالی مشکلاتی مانند مشکلات تحصیلی، عدم پذیرفته شدن توسط جامعه و عدم سلامت روانی روبه‌رو می شود. ‌اگر فرزند شما نمی‌تواند خشم خود را کنترل کند، این چند استراتژی می‌توانند مهارت‌های مدیریت خشم را به او یاد دهند:

۱. تمایز بین احساس و رفتار

عصبانیت حسی طبیعی و سالم است، اما تفاوت بسیاری بین عصبانیت و پرخاشگری وجود دارد. به کودک خود آموزش دهید که احساساتش را علامت‌گذاری کند، اینگونه می‌تواند عصبانی بودن، احساس سرخوردگی و ناامیدیش را بیان کند. هنگام عصبانیت به او بگویید “عیبی نداره که الان عصبانی هستی ولی به هیچ‌وجه نباید عصبانیتت رو با اذیت کردن و ناراحت کردن بقیه تخلیه کنی” بدین ترتیب او کم‌کم یاد می‌گیرد تا خشمش را کنترل کند. گاهی رفتار تهاجمی نشانه‌ی ناراحتی، غم، اندوه و خجالت است. با او درباره احساساتش صحبت کنید، کودک شما یاد خواهد گرفت که احساساتش را بهتر تشخیص دهد.

۲. مدل مناسب مهارت مدیریت خشم

بهترین راه برای آموزش به کودک که چطور با خشم برخورد کند، نشان دادن این است که شما در زمان عصبانیت‌تان چطور رفتار می‌کنید. اگر فرزند شما نحوه عصبانیت‌تان را ببیند او هم در آینده به همین شکل عمل خواهد کرد (چه مثبت و چه منفی). اگرچه مهم است که فرزندتان را از بسیاری از مشکلات بالقوه محافظت کنید، اما بهتر است تا به او نشان دهید که چگونه احساس خشم‌تان را کنترل می‌کنید. صحبت کردن درباره احساسات خودتان موجب می‌شود که او هم درباره احساساتش صحبت کند. وقتی که حال خوبی ندارید در مقابل چشمان کودکان مسئولیت رفتار خود را برعهده بگیرید. معذرت خواهی کنید و بگویید به جای آن، باید چگونه رفتار می‌کردید.

سیب خشمگین۳. قوانین ضدخشم وضع کنید.

اکثر خانواده‌ها قوانین غیررسمی درباره‌ی اینکه در هنگام عصبانیت چه رفتاری قابل‌قبول و چه رفتاری غیر‌قابل‌قبول است، دارند. بعضی از خانواده‌ها اهمیتی نمی‌دهند که فرزندشان هنگام عصبانیت در اتاقش را بکوبد یا صدایش را بالا ببرد؛ درحالی که برخی دیگر تحمل کمتری بابت چنین رفتارهایی دارند. قوانین خانه‌تان را بنویسید و انتظارات‌تان را در آن مشخص کنید.

۴. مقابله صحیح با خشم

کودکان باید بدانند که راه‌های مناسب مقابله با خشم‌شان چیست. به جای اینکه به او بگویید:”داداشت رو نزن” به او توضیح دهید که هنگامیکه عصبانی‌ست باید چه کاری انجام دهد. بگویید:”دفعه بعد، مشکلت با داداشت رو با حرف زدن حل کن” یا، “وقتی عصبانی هستی، از داداشت دور شو”. همچنین می‌توانید از او بپرسید “به جای زدن چه کاری می‌تونی انجام دهی؟” تا برای فرزندتان روشن کنید که چه استراتژی‌های دیگری را می‌تواند پیش بگیرد. می‌توانید یک پکیج برای او تهیه کنید تا در هنگام عصبانیت به سراغ آن بروند. آن بسته را با آیتم‌هایی که می‌تواند او را آرام کند مانند: دفتر رنگ آمیزی، مداد رنگی، لوسیون های خوشبو، شکلات یا … پر کنید. پرت حواس او می‌تواند ذهن و بدنش را آرام کند.به او زمان دهید تا آرام شود و یاد دهید که می‌تواند قبل از اینکه خشمش را بروز دهد چند لحظه‌ای را فکر کند. و اینکه از او بخواهید تا هنگامیکه عصبانی شد خود را از موقعیت عصبانیت دور کند تا آرام بگیرد. مهارت‌های حل‌تعارض را به او یاد دهید تا بداند که می‌تواند مشکلاتش را بدون متوسل شدن به عصبانیت حل کند. با او در مورد راه‌حل‌های، حل اختلاف به صورت صلح آمیز صحبت کنید.

۵. در مواقع نیاز به کارهایش عکس العمل نشان دهید.

هنگامی که او از روش‌های شما در مورد کنترل خشمش پیروی کرد به او جایزه دهید و در صورتیکه آن‌ها را نقض کرد با او برخورد کنید. تشویق کودک با پاداش می‌تواند باعث شود که او در هنگام عصبانیتش بیشتر مهارت‌های مدیریت خشم خود را بکار گیرد. اگر فرزند شما ناگهانی خشمگین شد سریع به او عکس العمل نشان دهید. اینکه کودکان نتوانند عصبانیت‌شان را در لحظه کنترل کنند امری عادی‌ست. اما با کمک و راهنمایی شما می‌تواند کنترل خشم را در خود تقویت کند.

اگر می‌بینید که فرزندتان در کنترل خشم خود مشکل دارد یا در حال پسرفت است، از متخصصان کمک بگیرید. متخصصان می‌توانند هر مشکل روانی را حل کنند و درمورد مدیریت رفتار مشاوره دهند.

0 0 رای
نظر به نوشته
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
دیدگاه ها