در این مقاله به میزان مناسب فعالیت فیزیکی در کودکان ۰ تا ۴ ساله می‌پردازیم:

میزان فعالیت فیزیکی

  • نوزادان

کودک در این رده سنی بایستی برای چندین مرتبه در روز فعالیت فیزیکی به طرق مختلف داشته باشد مثل بازی در حالت نشسته. در کودکانی که هنوز به حرکت نیفتاده‌اند، این فعالیت باید در قالب چهار دست و پا حرکت کردن، هربار 30 دقیقه و در هر بازه زمانی که کودک بیدار است و از خواب بیدار شده است توصیه می شود.

  • کودکان یک تا دو سال

در این بازه سنی، کودک بایستی حداقل سه ساعت به روش‌های مختلف و با شدت متوسط تا شدید در طی روز درگیر فعالیت فیزیکی و جسمانی باشند.

  • کودکان سه تا چهار سال

در این بازه سنی، کودک بایستی حداقل سه ساعت به روش‌های مختلف و با شدت متوسط تا شدید در طی روز درگیر فعالیت فیزیکی و جسمانی باشند. اما یک ساعت از این زمان باید به فعالیت‌های فیزیکی متوسط رو به دشوار اختصاص پیدا کند.

میزان ساعت خواب(۰ تا ۴ سال)

  • نوزادان

کودک در این رده سنی بایستی ۱۶ تا ۱۷ ساعت (از تولد تا سه ماهگی) و ۱۲ تا ۱۶ ساعت (از ۴ تا ۱۱ ماهگی) در طول روز خواب باشد.

  • کودکان یک تا دو سال

بایستی ۱۱ تا ۱۴ ساعت طی روز بخوابند.

  • کودکان سه تا چهارسال

بایستی ۱۰ تا ۱۳ ساعت طی روز بخوابند.

مدت زمان سکون و بی تحرک نشستن

  • نوزادان

کودک در این رده سنی نباید بیشتر از یک ساعت در یک حالت مجبور به نشستن باشد؛چه در کالسکه، چه در صندلی غذاخوری و چه در آغوش والدین.در ضمن برای این رده سنی تماشای هیچ صفحه نمایشی توصیه نمی‌شود. در زمان‌هایی که کودک تحرک ندارد، گفتن داستان و شکل دادن دیالوگ و درگیر کردن کودک با داستان سرایی می‌تواند بسیار مفید باشد.

  • کودکان یک تا دو سال

کودک در این رده سنی نباید بیشتر از یک ساعت در یک حالت مجبور به نشستن باشد. زمان مشاهده هر صفحه نمایشی برای کودکان دوساله نباید بیشتر از یک ساعت در روز باشد.

  • کودکان سه تا چهار سال

کودک در این رده سنی نباید بیشتر از یک یا دو ساعت مجبور به نشستن در یک حالت باشد.زمان مشاهده هر صفحه نمایشی برای این رده نباید بیشتر از دو ساعت باشد.

0 0 رای
نظر به نوشته
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
دیدگاه ها