ارسال رایگان به کل کشور

به نوزدهمین ویدئو آموزشی هویولب با موضوع مرکز ثقل خوش آمدید..

در ابتدا هنگامی که قوطی خالی به صورت کج قرار می گیرد مرکز ثقل آن جا به جا می شود، با ریختن مقداری آب در قوطی مرکز ثقل را به نقطه تعادل می رسانیم و قوطی درجای خود می ایستد.

با ویدئوهای آموزشی هویولب مفاهیم مختلف رو به کودکان‌مون آموزش بدیم.

enamad payment sharif support delivery referal

راه‌های ارتباطی هویو