ارسال رایگان به کل کشور

به هفدهمین ویدئو آموزشی هویولب با موضوع آب ضد جاذبه خوش آمدید..

نیروی ناشی از چسبندگی مولکولی آب و کاغذ و نیروی ناشی از فشار هوا، بر جاذبه غلبه کرده و مانع بیرون ریختن آب می شود.

با ویدئوهای آموزشی هویولب مفاهیم مختلف رو به کودکان‌مون آموزش بدیم.

enamad payment sharif support delivery referal

راه‌های ارتباطی هویو