آزمایش‌های باباپسند

آزمایش شماره ۱۰: سرسره‌ی آب

آزمایش سرسره‌ی آب

به دهمین ویدئو آموزشی هویولب با موضوع سرسره آب خوش آمدید..

در این آزمایش به دلیل وجود چسبندگی بین مولکول های آب، آب موجود در لیوان روی نخ خیس سُر خورده و به لیوان دوم منتقل می شود.

با ویدئوهای آموزشی هویولب مفاهیم مختلف رو به کودکان‌مون آموزش بدیم.

دیدگاهتان را بنویسید