آزمایش‌های باباپسند

آزمایش شماره ۶: به سیخ کشیدن بادکنک

آزمایش به سیخ کشیدن بادکنک

به ششمین ویدئو آموزشی هویولب با موضوع به سیخ کشیدن بادکنک خوش آمدید..

قسمت های ضخیم تر بادکنک تحت فشار کمتری است، بعد از سوراخ شدن بادکنک مولکول های روغن و بادکنک دور سوراخ را گرفته و مانع خارج شدن هوا می شوند.

با ویدئوهای آموزشی هویولب مفاهیم مختلف رو به کودکان‌مون آموزش بدیم.

دیدگاهتان را بنویسید