آزمایش‌های باباپسند

آزمایش شماره ۵: چگالی و حرارت

آزمایش چگالی و حرارت

به پنجمین ویدئو آموزشی هویولب با موضوع چگالی و حرارت خوش آمدید..

در این آزمایش با آتش گرفتن کاغذ چای، هوای داخل آن گرم شده و چگالی کمتری نسبت به هوای پیرامون پیدا می کند و به سمت بالا حرکت می کند.

در آخر نیروی ناشی از این جریان هوا، خاکستر باقی مانده از کاغذ چای که سبک است را به بالا می برد.

با ویدئوهای آموزشی هویولب مفاهیم مختلف رو به کودکان‌مون آموزش بدیم.

دیدگاهتان را بنویسید