دسته‌بندی نشده

آزمایش شماره ۲: رابطه‌ی حجم و دما

رابطه‌ی حجم و دما

به دومین ویدئو آموزشی هویولب با موضوع رابطه حجم و دما خوش آمدید..

با قرار دادن بادکنک در آب گرم، هوای‌موجود در آن منبسط شده و بادکنک باد می‌شود، سپس با قرار دادن آن در آب سرد هوای‌موجود در بطری‌منقبض شده و بادکنک جمع می‌شود.

با ویدئوهای آموزشی هویولب مفاهیم مختلف رو به کودکان‌مون آموزش بدیم.

دیدگاهتان را بنویسید