دسته‌بندی نشده

آزمایش شماره ۲۸: پخش رنگ ۲

آزمایش پخش رنگ

به بیست و هشتمین ویدئو آموزشی هویولب با موضوع پخش رنگ خوش آمدید..

این امر به دلیل نیروی چسبندگی بین آب و دستمال‌کاغذی اتفاق می‌افتد که قوی‌تر از نیروی چسبندگی داخل آب است. این فرآیند در گیاهان نیز رخ می‌دهد.وقتی رطوبت از ریشه به ‌بقیه‌ی قسمت‌های گیاه منتقل می‌شود از این فرآیند پیروی می‌کند.

با ویدئوهای آموزشی هویولب مفاهیم مختلف رو به کودکان‌مون آموزش بدیم.

دیدگاهتان را بنویسید