آزمایش‌های باباپسند

آزمایش شماره ۲۴: قدرت فشار هوا

آزمایش قدرت فشار هوا

به بیست و چهارمین ویدئو آموزشی هویولب با موضوع قدرت فشار هوا خوش آمدید..

وقتی قوطی سر و ته شد و در آب قرار گرفت، همه‌ی بخار موجود در قوطی به یک یا دو قطره مایع تبدیل می‌شود و در داخل قوطی خلاء ایجاد می‌شود .

به همین خاطر نمی‌تواند فشار زیادی را که از اطراف هوا به دیواره‌های خارجی اعمال می‌شود را تحمل کند و مچاله می‌شود.

با ویدئوهای آموزشی هویولب مفاهیم مختلف رو به کودکان‌مون آموزش بدیم.

دیدگاهتان را بنویسید