دسته‌بندی نشده

آزمایش شماره ۱۹: مرکز ثقل ۲

آزمایش مرکز ثقل

به نوزدهمین ویدئو آموزشی هویولب با موضوع مرکز ثقل خوش آمدید..

در ابتدا هنگامی که قوطی خالی به صورت کج قرار می گیرد مرکز ثقل آن جا به جا می شود، با ریختن مقداری آب در قوطی مرکز ثقل را به نقطه تعادل می رسانیم و قوطی درجای خود می ایستد.

با ویدئوهای آموزشی هویولب مفاهیم مختلف رو به کودکان‌مون آموزش بدیم.

دیدگاهتان را بنویسید