آزمایش‌های باباپسند

آزمایش شماره ۱۲: روشن کردن شمع با دود

آزمایش روشن کردن شمع با دود

به دوازدهمین ویدئو آموزشی هویولب با موضوع روشن کردن شمع با دود خوش آمدید..

به دلیل حرارت شعله پارافین تبخیر می شود. این بخارات بعد از خاموش شدن شمع به مقدار کمی در فضای اطراف موجود است با نزدیک شدن شعله این بخارات مشتعل می شوند و شمع دوباره روشن می شود.

با ویدئوهای آموزشی هویولب مفاهیم مختلف رو به کودکان‌مون آموزش بدیم.

دیدگاهتان را بنویسید